Синуслифт


Често, особено при дългогодишна липса на зъби, челюстната кост в страничната част на горна челюст изтънява. Синуслифтът представлява оперативен метод от оралната хирургия, при който костната основа на челюстната кухина бива подсилена.

Т.нар. основа на синуса представлява тънка костна пластина, която разделя челюстната от устната кухина. В тази кост са разположени страничните зъби. При загуба на тези молари основата на синуса се смалява, докато стане толкова тънка, че вече няма достатъчно място за изкуствените зъбни корени, каквито са имплантатите.

Имплантатите могат да бъдат поставени едва тогава, когато е налице достатъчен костен обем. В този случай имплантологът извършва т.нар. синуслифт, наричан още елевация на синусовата основа. Манипулацията се изразява в “повдигане” на челюстната кухина с помощта на комбинация от собствени кости и костнозаместителен материал, както показва следващото видео:

Отвореният синуслифт създава съответно достатъчно място за поставяне на цилиндричния имплантат. Без тези мерки имплантатът би навлязъл в челюстната кухина. В етапа на диагностициране към мерките, които се предприемат, спада и компютърната томография.

Този метод, при който се създават изображения, дава възможност за изключително прецизно поставяне на имплантата. Определя се съвсем точно и дали синусовата основа е достатъчна за извършване на имплантация или трябва да бъде повдигната. Определят се също с точност дължината, дебелината и ъгълът на поставяне на имплантата. След синуслифта се провежда контролна томография. След изтичане на периода на заздравяване, продължаващ шест месеца, се прави рентгенова снимка на участъка и въз основа на компютърно планиране се преминава към имплантация. Така се гарантира, че синуслифтът и имплантацията се провеждат без какъвто и да било риск.

Костнозаместителен материал

При повдигане основата на синуса ние използваме т.нар. костнозаместителен материал от марката Bio Oss. Този материал се прилага успешно на практика вече повече от 20 години. В клиника Дентапрайм имаме само добри отзиви след прилагането му. Структурата на порите му наподобява тази на човешките.

Отвореният в костта “прозорец” се затваря с мембрана с цел безпрепятствено изграждане на кост. Мембраната е резорбируема, т.е. разгражда се напълно в тялото.