Протезиране на беззъба челюст


Конвенционално протезиране

Стандартният вариант за протезиране на беззъба челюст е тоталната протеза. Чрез вакуум тя се задържа за челюстта. При силна резорбция на костта вакуумният ефект вече не действа. Най-вече в долна челюст протезата губи своята стабилност. за създаване на вакуум е необходимо и наличие на достатъчно количество слюнка. А с напредване на възрастта отделянето на слюнка намалява.

Много често зъболекарят установява наличието на неудобни места и дори лезии, независимо че пациентът няма оплаквания. Това е силата на навика. Но дори когато персоналното усещане говори в полза на тоталните протези, последиците от дългите години, прекарани без зъби, са неприятни:

Тялото започва да разгражда челюстната кост, в която не се държат зъби. Лекарите наричат този процес резорбция. Променят се чертите на лицето. Устните се сбръчкват, долната челюст се доближава до горната все повече и повече. В профил се вижда как устните хлътват навътре.

Въпреки това резорбцията на челюстната кост протича различно при различните хора. При някои челюстта се запазва десетилетия наред, при други резорбцията е видима след няколко години.

Много факти говорят в полза на имплантатното протезиране: По-голямо удобство при носене поради по-голямата стабилност и забавяне процеса на резорбция на костта. Освен това върху имплантати е възможно и поставянето на фиксирана, неподвижна конструкция.

Протезиране върху имплантати

От протезиране върху имплантати при напълно обеззъбена челюст се интересуват пациенти, които са недоволни от стабилността на своята протеза и от неприятната небцова пластина и предпочитат поставянето на фиксирана конструкция вместо снемаема протеза.

В клиника Дентапрайм различаваме три вида протезиране:

Fast & Fixed-конструкции: Непосредствено натоварване с мостова конструкция без небцова пластина (цяла зъбна дъга) върху 4-6 имплантата от марката bredent medical

Корони/Мостове върху имплантати: За разлика от fast&fixed-конструкциите при този вид протезиране пациентът носи през периода на зарастване на имплантатите, който трае 6 месеца, снемаема временна протеза. След остеоинтеграцията върху имплантатите, които са от 6 до 8 на брой, се монтират мостове.

Снемаема протеза върху имплантати: С помощта на специален механизъм, например т.нар.локатор, стави, ключалки, протезата се фиксира към 4 до 6 имплантата. Тя притежава необходимата стабилност и осигурява нормални дъвкателни функции и произношение. При почистване протезата се сваля.

По правило в клиника Дентапрайм се поставят минимум 4 имплантата в една челюст за осигуряване стабилност на протезата. Според мнението на нашите имплантолози само два имплантата не са достатъчни за гарантиране на необходимата стабилност.

Система за управление на качеството, сертифицирана от TÜV
Системата за управление на качеството на клиника Дентапрайм е сертифицирана от TÜV – немска институция с висок авторитет. Функционирането на системата за управление на качеството се проверява чрез годишни контролни одити.
Вашето електронно пациентско досие
От нас можете да получите DVD с изображенията от компютърния томограф и рентгеновите снимки. Заедно с информацията, предназначена за Вашия лекуващ зъболекар, и с имплантологичния паспорт Вие притежавате всички необходими документи във връзка с проведеното Ви зъболечение.