Професионално почистване на зъбите


Дори този, който полага достатъчни грижи за поддържане на своята устна хигиена, не винаги успява да обхване оптимално всички пространства в устната кухина. В резултат на това се събират бактерии, които причиняват редица заболявания като кариес, пародонтит или възпаление на венеца. Наред с механично почистване на зъбите професионалното почистване, което в идеалния случай би следвало да се провежда на всеки 6 до 12 месеца, осигурява оптимална хигиена в устната кухина и гарантира възможно по-дълго запазване на естествения зъбен материал.

Предотвратяване на заболявания чрез професионално почистване на зъбите

За хората в напреднала възраст е изключително важно да провеждат редовно професионално почистване на зъбите. С напредване на възрастта от една страна нараства уязвимостта на организма към възпаления и заболявания и от друга намалява обиграността на пръстите, която гарантира основно почистване. Негативна последица от това е събирането на бактерии в устната кухина, които биха могли да предизвикат възпаление. Професионалното почистване на зъбите държи опасностите настрана и намалява риска от поява на кариес и инфекции.

Професионално почистване на зъбите с Airflow

Особено предпочитан при интензивно почистване на естествените зъби е вариантът с Airflow, който можем да Ви препоръчаме. Почистването се извършва посредством тънък прахообразен сноп от вода и сол, който не само почиства зъбите, но и отстранява оцветявания по повърхността им. Оцветяванията най-често се свързват с консумацията на продукти като червено вино и кафе или с тютюнопушенето.

С еднакъв успех могат да бъдат отстранени както нови, така и стари оцветявания по зъбите.