Отстраняване на киста


Кистите в челюстта са често срещано заболяване в денталната медицина, независимо че са невидими на пръв поглед. Тъй като в ранните стадии тяхното наличие е безболезнено за пациента и като цяло образуванията са доброкачествени, често кистите биват откривани на един по-късен етап, когато тяхното отстраняване вече е наложително. Изменението на тъканите в тези случаи може да доведе до хронични дефекти на челюстта или болки при всяко едно движение на челюстта. Това е и причината голяма част от пациентите да предприемат мерки срещу кистите, като се подложат на малка оперативна интервенция.

Как възникват кистите в човешкото тялоо

Кистите най-често са проблем при хората на средна възраст, като се срещат по-често при мъжете, отколкото при жените. Тъй като съществуват различни видове кисти, не може да се говори за класическо протичане на болестта. По правило става въпрос за образувания с малки размери, които нарастват с годините, изместват здравата тъкан, а самите те имат водниста вътрешност. Кистата на челюстта може да се намира директно върху челюстната кост и може да засегне и околните тъкани. Съвсем малките кисти на практика не създават никакви проблеми на засегнатите пациенти, а изместването на здравата тъкан е трудно забележимо. При значително по-голяма по размери киста, тя създава неудобство, а може да причинява и болка, поради което отстраняването й е препоръчително.

Кистата на зъбната тъкан – един по-особен проблем

Голяма част от горе споменатите кисти се развива на върха на зъбния корен, като такива кисти са резултат от възпаление, напр. след кореново лечение. Пациентите, които поради появилото се възпаление изпитват болка, не усещат нарастването на кистата и не могат да разпознаят този новопоявил се проблем. В този случай кистата води началото си от непрекъснатата стимулация на чувствителната и раздразнена коренова обвивка, при което отстраняването на кистата не е единствената задача на зъболекаря.

Как се отстранява кистата

Преди да се стигне до отстраняване на кистата, челюстният хирург трябва да разбере за какъв вид киста става въпрос и какво е нейното влияние върху околните тъкани. Ако откритата киста е възникнала вследствие възпаление на зъбния корен или зъбната тъкан, наред с отстраняването й е необходимо и овладяване на възпалението. Отстраняването на кистата е съпроводено от антибиотична терапия, която забавя възпалението и понижава риска от поява на нови кисти.

Отстраняването на кистите е възможно и тогава, когато появата им не е вследствие на възпаление на оголени шийки или коренови връхчета. В този случай отстраняването на кистата е по-сложно, тъй като често тя се открива едва при провеждане на рентгенологично изследване и трябва да се отстрани оперативно. Тъй като в случая се налага отнемане на част от челюстната кост и по този начин могат да бъдат извадени и здрави зъби, отстраняването на кистата се препоръчва само, ако това ще възпрепятства възникването на по-големи оплаквания.