Хирургично отстраняване на зъбни фрагменти


Една от често извършваните интервенции в дентална клиника Дентапрайм е отстраняването на зъбни фрагменти. При нас тази хирургична манипулация се извършва без необходимост от болничен престой и изисква предварителни диагностични изследвания в деня преди провеждането й. Изследванията се състоят в точно определяне характеристиките на фрагмента или фрагментите с помощта на рентгенов апарат, съотв. компютърен томограф. Хирургичното отстраняване на зъбни фрагменти може да бъде също и подготвителна стъпка към процеса на поставяне на имплантат. Във всеки случай наличието на подобни фрагменти е изключително обезпокоително от лекарска гледна точка.

Зъбните фрагменти могат да бъдат следствие от непълно остраняване при зъбна екстракция или от преживян инцидент. При всеки констатиран подобен случай, когато зъбните фрагменти не са били отстранени напълно по време на или след екстракция на зъба, е необходимо предприемане на допълнителни мерки посредством хирургична намеса, която гарантира окончателното им премахване.

Зъбните фрагменти могат да променят местоположението си и да затруднят процеса на заздравяване, както и да се превърнат в ключов фактор на един по-късен етап за появата на болки и инфекции. Принципно процедурата е минимално инвазивна и в повечето случаи не изисква престой в лечебното заведение.

Единствено при импактирани зъбни фрагменти е необходимо отнемане на част от костната субстанция с цел цялостно отстраняване на наличните фрагменти. Чрез минимално отнемане на костната субстанция зъбният фрагмент се изолира така, че да се гарантира сигурното му и пълно отстраняване. При тази манипулация както асистентът, така и лекарят обръщат изключително внимание на това в челюстната кухина в никакъв случай да не попаднат зъбни фрагменти