Непосредствено натоварване при обеззъбена челюст


Удобно решение при обеззъбена челюст е непосредственото натоварване на имплантатите още в деня на имплантацията. Благодарение на системата SKY Fast&Fixed това е възможно при голяма част от пациентите. Те идват в нашата клиника без зъби и си тръгват с неподвижно фиксирана зъбна конструкция върху имплантати.

Предимства

  • Получавате фиксирана конструкция върху имплантати
  • Възможност за натоварване на имплантатите още в деня на имплантацията
  • Дълготрайна конструкция върху имплантати, която може да се запази до края на живота Ви
  • В много от случаите е възможно избягването на твърде обемни зъбни конструкции

Предпоставки за поставяне на fast&fixed-конструкция

  • Челюстта е напълно обеззъбена
  • Зъби, които нямат достатъчна опора в челюстта, могат да бъдат извадени непосредствено преди имплантацията
  • Челюстта и венците не са засегнати от пародонтоза и кисти (в противен случай е необходимо предварително лечение)
  • При силно изразена резорбция на челюстната кост може да се наложи предприемане на костно изграждане

Протичане на процедурата

В горна челюст се поставят 6 до 8, а в долна челюст 4 до 6 имплантата. Върху имплантатите се завинтват дългосрочни временни мостове, които още на същия ден могат да бъдат натоварвани. След около 6 месеца дългосрочните временни мостове се заменят с окончателните мостови конструкции

Разходи

Имплантация и дългосрочен временен мост:
Горна челюст: около 8000,- лева (при шест имплантата)
Долна челюст: около 6000,- лева (при четири имплантата)

Окончателна мостова конструкция: от 3600 лева на челюст

Често задавани въпроси

С какъв опит разполагат лекуващите лекари?

Водещият имплантолог на клиника Дентапрайм поставя повече от 1000 имплантата на година и провежда стотици операции.

Кои са bredent medical?

Bredent medical е германска фирма с традиции, която е пример за качество и иновативност в областта на зъботехниката и медицинската техника. Дентална клиника ДЕНТАПРАЙМ работи основно с имплантатните системи на bredent medical.

Какво представлява blueSky fast & fixed?

blueSky fast & fixed е имплантатна система на германската фирма-производител bredent medical за имедиатно натоварване на фиксирана зъбна конструкция върху имплантати при беззъба челюст.

До каква възраст е възможно поставяне на fast&fixed-конструкция?

За поставяне на fast&fixed-конструкция няма възрастови ограничения. Дори на пределна възраст тя може да подобри качеството на живот.

Как трябва да почиствам зъбната конструкция?

За да бъдат избегнати инфекции, е необходимо акуратно почистване на конструкцията. Как да правите това, ще Ви бъде разяснено в клиника Дентапрайм.

Какви са недостатъците на фиксираната мостова конструкция пред снемаемата, носена от имплантати протеза?

Фиксираната мостова конструкция изисква по-стриктно почистване. При загуба на един от имплантатите снемаемата протеза лесно и с по-малко разходи може да бъде напасната.

При поставяне на fast&fixed-конструкция не се налага костно изграждане?

Важно предимство на fast&fixed-конструкциите е, че имплантатите могат да бъдат поставени в челюстта дори при недостатъчен обем кост без да се налага костно изграждане. За целта те се ангулират, т.е. поставят се под ъгъл в челюстта. При изключително напреднала резорбция на челюстната кост обаче и тук се налага костно изграждане.

Какви материали се използват?

Използват се титаниеви имплантати с марката blueSKY на германската фирма-производител bredent medical, както и мостове на същия производител.