Кореново лечение


Да спасим зъб на всяка цена

Кореновото лечение може да спаси възпален зъб. Алтернатива на лечението би била неговата екстракция. Разберете как с помощта на експертите от клиника Дентапрайм може да намерите най-разумното за Вас решение от медицинска и икономическа гледна точка …

Вследствие на кариес бактериите могат да достигнат до кореновия канал. Не е задължително това да е съпроводено с болка. Бактериите минават през нерва в посока челюстната кост. Организмът се противопоставя на проникналите бактерии чрез ответна имунна реакция в областта на кореновия връх. Като цяло този процес е свързан и с оплаквания. Преди време се налагаше зъбът да бъде изваден. Днес лекарят, съотв. ендодонтът прави опит да спаси зъба, като провежда кореново лечение:

Той отстранява нерва, почиства и дезинфекцира кореновия канал. Накрая каналът се затваря.

При конвенционалния метод на кореново лечение успеваемостта е 65%. При другите 35% от пациентите възпалението се появява отново. В този случай кореновият връх се отстранява хирургично чрез т.нар. резекция на коренов връх.

Ако и това не помогне за овладяване на възпалението, се налага екстракция, т.е. вадене на зъба. С помощта на съвременните методи обаче успеваемостта при провеждане на кореново лечение се е увеличила на почти 100%. Малко повече за това:

Въпрос на пациент: Защо е необходимо да се полагат толкова усилия за спасяване на зъба, след като може просто да бъде изваден и на негово място да се постави имплантат?

Въпросът е почти оправдан. В крайна сметка успеваемостта при протезиране върху имплантати е 97%. Веднъж срастнал се с костта, имплантатът може да издържи цял живот. Това обаче важи и за зъб, на който е направено кореново лечение. Защо да се поставя изкуствен зъбен корен, след като разполагате с естествен?

Ако възпаленият зъб служи като носител при поставена мостова конструкция или пък осигурява опора на протезата, неговата екстракция би довела до необходимост от подмяна на цялата конструкция. Към това се добавят и разходите за поставяне на имплантата. Така че кореновото лечение е по-изгодното решение.

За съжаление голяма част от процедурите по запълване на кореновия канал не са максимално ефективни. Конкретно това означава, че пълнежът не достига до кореновия връх. В незапълнената част от канала отново може да възникне инфекция и да се разпространи. Освен това кореновият канал разполага с микроскопични разклонения, в които се загнездват бактерии, чието отстраняване е невъзможно чрез конвенционалния метод на кореново лечение. Това, за съжаление, е факт в 35% от случаите. Как ние в клиника Дентапрайм постигаме успеваемост от почти 100% ще разберете по-надолу.

Въпрос на пациент: Как ендодонтът в Дентапрайм гарантира, че кореновото лечение е коректно проведено?

Само ако целият канал е запълнен до върха, вероятността за успех е достатъчно висока. С помощта на специален уред, т.нар. апекс-локатор, лекуващият Ви в Дентапрайм ендодонт може да установи още по време на лечението, дали каналът е запълнен до върха. Уредът измерва електричното съпротивление, което значително намалява към върха на корена.

При конвенционалното кореново лечение кореновите канали се запълват, но не и техните малки разклонения, в които се загнездват бактерии. Тези разклонения не се разпознават с невъоръжено око, а само с дентален микроскоп.

Въпрос на пациент: Какви са разходите за кореново лечение?

При използване на апекс-локатор кореновото лечение на зъб с 4 канала принципно е в размер на 700,- лева с включена дългосрочна временна корона. Повторно лечение на зъб, на който вече е правено кореново лечение, струва 220,- лева на канал. Стойността на услугата в случай, че желаете използване на дентален микроскоп, е 40,- лева на канал и се извършва по желание на пациента.

Прецизно проведеното кореново лечение на един молар с 4 корена може да трае повече от 3 часа. За лекаря в този случай би било по-изгодно да си спести усилията, да извади зъба и да постави имплантат. За Вас като пациент обаче разходите биха били значително по-високи. Поискайте и второ мнение, ако имате усещането, че Вашият лекар иска да се откаже твърде бързо от спасяване на зъба.

Може да се окаже по-удачно зъб, който непрекъснато създава проблеми, да бъде изваден. Това може да е алтернатива на повторно кореново лечение или на резекция на кореновия връх. Много от нашите пациенти “съжаляват” и искат зъбът да бъде отстранен. Ние няма да се противопоставяме на Вашите желания. За нас обаче е важно да разполагате с цялата необходима информация преди да вземете своето решение.