Компютърното планиране на имплантацията


Триизмерна компютърна томография

Триизмерният компютърен томограф е техническа иновация, която позволява създаване на двуизмерни и триизмерни изображения на костната структура на главата, като в сравнение с конвенционалната рентгенова апаратура облъчването е минимално.

Предимствата за Вас:

  • С помощта на компютърния томограф Вашият лекуващ лекар в Дентапрайм може да разпознае дефектите и рисковете по-добре, отколкото при използване на обичайните панорамни рентгенови апарати
  • Създава се прецизна визуализация на състоянието на челюстта и на костите, което гарантира много по-висока степен на надеждност при планиране на имплантацията
  • Ограничава се рискът от хирургическата интервенция
  • Могат да се предвидят шансовете и възможностите за терапия

Дигитален рентген

Дигиталният рентген представлява метод, при който рентгеновото изследване не завършва с познатата ни рентгенова снимка върху фото филм, а вместо филм се използва специален сензор, чувствителен към рентгеновите лъчи.Сензорът преобразува лъчите в електрически сигнали, които влизат в процесор. След обработка се получава компютърен образ.

Рентгеновата снимка се визуализира на монитора и позволява допълнително обработване.

В денталната медицина дигиталният рентген се използва за диагностика и контрол на протичане на процесите. Особено при наличие на кариес дигиталният рентген визуализира болни места, които все още не могат да бъдат забелязани с просто око. Така например преди лечение на пародонтит, преди провеждане на кореново лечение, при поставяне на корони или вадене на зъби рентгеновата снимка може да бъде от голяма полза.

Всички кабинети в клиника Дентапрайм са оборудвани с рентгенови апарати!