Така естествени, както истинските зъби


При нас работят най-добрите зъботехници в България. В зъботехническата лаборатория, разположена в сградата на клиниката, те произвеждат корони и мостове под ръководството на германския майстор-зъботехник Петер Майер съобразно Вашите желания: изцяло от керамика, индивидуално пригодени, отличаващи се с естественост до най-малкия детайл.

Зъбни заместители изцяло от керамика: Перфектна естетика и неповторима дълготрайност

Какви са отличителните белези на перфектните зъбни заместители? Идеалната зъбна конструкция…

  • притежава качеството на естествените зъби.
  • позволява на светлината да преминава през материала, без да дава възможност за ясно разграничение на обекта отдолу (транслуцентност).
  • е изключително здрава и устойчива на огъване.
  • е изградена от биосъвместими материали, поради което не предизвиква алергии.

Златните и металокерамичните корони не отговарят на тези изисквания за разлика от короните и мостовете изцяло на керамична основа, изработени от керамиката циркониев оксид (или наричан още цирконий) или сродни на нея керамики като e.max Press/e.max CAD или Empress.

Наред с естествените си оптични свойства зъбните конструкции от керамика не съдържат метали, поради което не предизвикват алергии.

Рискът алергия към метал

В собствената зъботехническа лаборатория на клиника Дентапрайм се изработват инлеи, фасети, корони и мостове от циркониев оксид, e.max Press/e.max CAD или Empress. Те се състоят на 100% от керамика ине съдържат метал. При изработката им зъботехниците използват най-съвременната система в областта на денталните технологии KaVo Everest, производство на лидера на световните пазари фирма KaVo – Произведено в Германия .

Централният орган на държавите за гарантиране безопасността на здравето при приложение на лекарствени средства и медицински продукти във Федерална Република Германия е удостоил производителя KaVo с биосертификат за циркониевия оксид, предлаган на пазара. С това се гарантира, че използваният за изработка на скелета материал е биосъвместим и не създава опасност за възникване на алергии у пациента.

Бъдете внимателни с предложения за ниска цена с неясен произход

Важно за Вас като пациент: От цирконий до цирконий има разлика! Това пише д-р Ервин Клозе в бр.9 от 2008 на германското специализирано издание “Das DentalLabor”:

“Ако се произвеждат и предлагат медицински продукти от циркониев оксид с неясен произход (напр. чистота на материала), то материалът съзнателно може да бъде обозначен като “рисков циркониев оксид”. Особено фатално е, когато съпътстващи радиоактивни изотопи, напр. на уран или торий, водят до повишена радиоактивност.

Към настоящия момент на пазара се предлагат разнообразни видове блокчета и дискове от циркониев оксид от различни търговци. За най-голямо учудване част от тези продукти се предлагат на изключително ниски цени. Това не означава,че всички тези фирми спадат към “черните овце” и техните суровини идват от “сивия сектор” или пък, че прикриват нещо при производството. Едно обаче е сигурно: Всички фирми е необходимо да направят точни изчисления. Начинът на осъществяване на производството и сертифицирането на дадена фирма все още е неясен и има вероятност да не отговаря на регламентираните правила.”

В клиника Дентапрайм се използват единствено циркониеви блокчета с марката KaVo, произведени в Германия! Препоръчваме Ви при сравняване на цените да изисквате да Ви бъде бъде предоставена информация за марката и произхода на използвания цирконий.

Разходи за зъбни заместители изцяло от керамика

Разходите за поставяне на корона, съотв. член на мостово тяло от пълна керамика (в частност от цирконий) в клиника Дентапрайм се формират от следните компоненти:

  • • лабораторни разходи
  • • лекарски хонорар
  • • допълнителни услуги (като рентген или анестезия)